Pálená nebo betonová střešní krytina?

Soubory ke stažení:

Betonová nebo pálená střešní krytina? To je jedna ze základních otázek při rozhodování při realizaci nové střechy či rekonstrukci staré. Tento článek si dává za úkol odpovědět na všechny důležité otázky a vyvrátit všechny mýty, které v této problematice vyvstávají.

Obsah:
 1. Pálená nebo betonová – srovnání materiálů
 2. Pálená nebo betonová – zpracování
 3. Pálená nebo betonová – povrchové úpravy
 4. Pálená nebo betonová – cena
 5. Pálená nebo betonová – hmotnost
 6. Pálená nebo betonová – závěr

Pálená nebo betonová – srovnání materiálů

Obecně lze říci, že betonová nebo pálená střešní krytina jsou co do mechanické odolnosti i životnosti srovnatelné. Liší se porézností a složením materiálu. Běžně je na oba materiály poskytována záruka 30 let na pevnost a mrazuvzdornost, nikoliv však na barevné odchylky a povrchovou úpravu.

Pálená střešní krytina

Pálená taška je vyráběna ze směsi cihlářské hlíny a jílu, obvykle těžené v okolí výrobny. Po těžbě se materiál nechá určitou dobu odležet, následně se promíchá, pečlivě rozemele a jsou přidány další příměsi, aby byla krytina co nejvíce homogenní bez kvalitativních odchylek. Vzniklá směs je slisována do nekonečného pásu, který je pak rozdělen do přibližné velikosti jednotlivých tašek.  Posléze je krytina vyražena do formy (případně je nanesena příslušná povrchová úprava) a následuje vypálení v peci. Celý proces je energeticky velice náročný a vyžaduje přibližně 3 dny, než je střešní krytina připravena k odvozu.

Betonová střešní krytina

Proces výroby betonové střešní krytiny je jednodušší a rychlejší. Standardní betonová směs (jemný křemičitý písek, cement, voda, případně pigmenty a další přísady) je zválcována v nekonečný pás, který je následně rozdělen do délky jednotlivých kusů a na samostatných podložkách pak vylisován do příslušného modelu střešní krytiny. Případně je nanesena povrchová úprava formou příslušného počtu nástřiků. Polotovar posléze stráví přibližně půl dne v sušárně, kde se zbavuje přebytečné vlhkosti a získává tvdrdost. Následuje konečné balení střešní krytiny na palety a další den, kdy si taška odpočine, aby získala veškeré potřebné vlastnosti pro její dlouhodobou funkčnost.

Pálená nebo betonová – zpracování

Rozhodujeme-li se, zda je vhodnější pálená nebo betonová střecha, podstatnou roli bude hrát forma střešní krytiny. Obecně totiž platí, že pálenou krytinu lze daleko lépe vytvarovat, protože hlína je o dost tvárnější než beton. Na druhou stranu díky jednoduššímu překrytí se při pokládce pracuje lépe s betonovou taškou, protože ji lze snadno vytáhnout z plochy, což u pálené není tak snadné.

Forma a profil pálené nebo betonové

Vodní zámky betonové střešní krytiny Betonová střešní krytina je vyráběna tažením a je tvarována do jednoduché formy bez možnosti výraznějšího profilování. Zaklesnuty jsou v sobě po stranách pomocí svislých vodních zámků. Naproti tomu pálená taška může být profilována do velkého množství podob, vodní zámky jsou hlubší a oproti betonové má pálená i příčné vodní zámky. Narozdíl od betonové je pálená profilována jednotlivým ražením do přesné formy a tašky tak do sebe lépe zapadnou a jsou v sobě zaklesnuty většinou ve všech čtyřech hranách. Je tak výrazně omezena možnost
 • zatékání při prudkých deštích,
 • zafoukávání vody, nečistot a sněhu,
 • vzlínání vody.
Díky přesnějšímu profilování je navíc zaveden systém: celokeramický hřeben – ten umožňuje větrání pomocí mezer v pálených hřebenáčích a podhřebenových taškách. Není potřebné používat plastové kartáčové lišty nutné pro větrání pod betonovým hřebenem, takže detail hřebene je esteticky hodnotnější a má delší životnost. Pálená taška se vyrábí ve velkém množství formátů, většinou 10 – 15 ks/m2, ale existují i velkoformátové modely se 6 kusy do metru, čímž se dá snížit rozpočet na pokládku. Naproti tomu betonová je (až na výjimky) vyráběna ve formátu 10 ks/m2.

Pokládka pálené nebo betonové střešní krytiny

Snadněji lze pokládat betonovou než pálenou střešní krytinu. To je dáno
 • menšími postranními vodními zámky
 • a absencí příčných vodních zámků u betonky.
Díky tomu je dosaženo obecné posuvnosti betonových tašek, což znamená, že je vůle několika centimetrů při vzdálenosti tašek od sebe. Lze je tedy pohodlně použít i při rekonstrukcích se starším, mírně zvlněným krovem apod. To není standardem u pálených tašek, kde se posuvnosti musí přizpůsobit příčné zámky tašky a touto výhodou disponují pouze novější pálené modely. Díky absenci příčných zámků je navíc dosaženo vyšší snadnosti pokládky u betonek. Lze totiž snadno zasunout a vysunout jednotlivou tašku, protože v posunu nic nebrání. Tedy NE ve všech situacích je příčný vodní zámek výhodou. Bereme-li v potaz minimální sklon pro pokládku – betonová nebo pálená krytina může být pokládána od sklonu 22°, s vodotěsným podstřeším pak od 12°. Je však nutno zkontrolovat model, protože ne všechny je možno v těchto sklonech pokládat. Bobrovku lze například pokládat od 30°, zatímco Bramac MAX 7° ve výjimečných případech až do 7°. Obě střešní krytiny, pálená nebo betonová, umožňují snadnou pozdější montáž střešních oken, či jiných střešních doplňků (solární kolektory, fotovoltaika apod.).

Pálená nebo betonová – povrchové úpravy

Následuje porovnání povrchových úprav pro betonové nebo pálené střešní krytiny:

Povrchové úpravy – betonová

Betonové střešní krytiny jsou nejdříve probarvovány pomocí pigmentů v samotné přípravné směsi a následně jsou obarveny pomocí barevných nástřiků – většinou 2 až 5 nástřiků podle cenové hladiny modelu. Některé základní modely jsou dodávány i bez povrchové úpravy. Obecně platí, že betonová střešní krytina v průběhu let svoji barevnost ztrácí. Vyšší počet nástřiků samozřejmě barevnost prodlužuje a snižuje poréznost krytiny, takže zabraňuje usazování mechu, splodin a dalších nečistot.
 • V Čechách je pro nástřik použit levnejší styrol-akrylát,
 • v Německu pak akrylát čistý, který se vyznačuje delší barevnou stálostí.
Nestandardní povrchovou úpravou jsou aktivní prvky – dioxidy, které jsou do krytiny přimíchávány již ve směsi a propůjčují pak betonové krytině nové vlastnosti.
 • Na povrchu se při slunečním záření štěpí škodlivé látky (jako jsou výfukové plyny apod.) na látky naprosto neškodné, které jsou při příštím dešti odplaveny vodou – taška je tedy přívětivá k životnímu prostředí a hodí se tak do větších měst, kde je problém se smogem a horší kvalitou ovzduší.
 • Povrch je daleko odolnější proti zarůstání mechem – aktivní prvky opět štěpí látky v mechu, které se pak odplaví při dešti. Podmínkou je přímý sluneční svit, díky kterému mohou chemické reakce probíhat! Pokud je tedy dům bezprostředně pod stromem, mechu se nejspíš nezbavíte.
 • Střešní krytina působí matným dojmem, daleko více než ostatní.
Tato povrchová úprava jménem Climalife se v České republice nevyrábí a je exkluzivně dovážena z Německa od v&´robce Nelskamp. Ještě nedávno byla oblíbená povrchová úprava, kde byl použit granulát pro posyp tašky. Tato úprava se však neosvědčila vzhledem k nadměrnému špinění. Nečistoty se ve velké míře o granulát zachytávaly a střechy již po pár letech byly silně znečištěny. Výrobci tedy pár let zpět tuto úpravu vyloučili z ceníků a v současné době probíhá pouze doprodej v omezeném množství (pro rekonstrukce a přestavby).

Povrchové úpravy – pálená

Obecně platí, že palená taška si zachovává barevnou stálost po celou dobu své životnosti. U pálené tašky je na výběr ze tří možností:
 • Režná střešní krytina je vypálená hlína bez další povrchové úpravy a jedná se o základní verzi tašky.
 • Engoba je směs barevných jílů, které jsou v tekuté formě nástřikem naneseny na tašku a následně zapečeny při vlastním pálení. Jedná se o matnou povrchovou úpravu s širokou barevnou paletou.
 • Glazura je opět tekutá směs jílů, navíc jsou však použity i sklovité příměsi. Ty povrchu propůjčují vysoký lesk, minimální poréznost a výrazně tak posilují odolnost vůči nečistotám. Jedná se o nejlepší a samozřejmě i nejdražší povrchovou úpravu, kterou může střešní krytina mít.
 • Více o povrchových úpravách pálené tašky (tematický článek).

Pálená nebo betonová – cena

Při výběru pálené nebo betonové střechy obecně platí, že pálená střešní krytina je na výrobu přibližně 2-3x náročnější, než betonová. To je samozřejmě vykoupeno i její cenou. Rozpočtově vychází pálená taška cirka o 30 % dráž, než betonová. Záleží však na složitosti střechy, od které se pak odvíjí použité doplňky – ty bývají někdy i třikrát dražší. Pálená oproti betonové navíc většinou používá kvalitativně lepší doplňky (nástavec na anténu nebo odvětrání), které jsou také pálené nebo z hliníku – což je samozřejmě prodražuje. Betonová krytina pak používá doplňky plastové. Pro rychlé zjištění cenové hladiny jednotlivých výrobců jsou k dispozici ceníky v přehledu. Pozor: nezapomeňte si přepočítat počet tašek do metru čtverečného – u pálené střešní krytiny se tento počet značně liší!

Pálená nebo betonová – hmotnost

Panují mýty, že o dost těžší je betonová než pálená, což však není pravda. Betonová nebo pálená střešní krytina je vahou velice podobná a obě se pohybují v rozmezí 40 až 50 Kg/m2. Výjimkou je pálená bobrovka, která díky 36-40 ks/m2 dosahuje hmotnosti kolem 65-70 Kg/m2. To je dáno dvojitým překrytím, které je u této krytiny nutné pro její funkčnost.

Pálená nebo betonová – závěr

Pálená taška je tradiční střešní krytina, která je vyráběna v mnoha profilech, s dokonalými vodními zámky proti zatékání. Povrchové úpravy mají životnost shodnou s životností krytiny. Vhodná je na střechy, kde je nekompromisně požadována technická dokonalost a nestárnoucí estetická hodnota. Betonová taška je také kvalitní střešní krytina, která Vám dobře odvede svou službu především tam, kde je potřebné brát v úvahu omezený rozpočet s důrazem na vysokou pevnost krytiny a dlouhou životnost. Vhodná je i pro rekonstrukce díky snadnosti pokládky.
Ing. Pavel Kopta

Máte zájem dozvědět se více?

Kontaktujte našeho specialistu na šikmé střechy, Ing. Pavla Koptu nebo navštivte libovolnou pobočku Ing. Pavel Kopta, poradce pro šikmé střechy kopta [zavináč] stavinvest.cz +420 777125297