fbpx

Kurzy univerzity 2018 tvoří logicky ucelený vzdělávací program, na jehož konci je absolvent – řemeslník schopen samostatně a kvalitně pracovat na 90% střech. Současně je každý z kurzů v dané oblasti uzavřeným celkem a lze jej absolvovat i samostatně dle potřeb Vašich zákazníků.

Univerzita vstupuje do svého 7. ročníku a za tu dobu ji absolvovalo 550 řemeslníků. Univerzita si nedělá ambice nahradit učňovské školství, ale v dnešní době, kdy je velký nedostatek řemeslníků, je to možnost jak zlepšit kvalitu řemeslníků vzděláváním dospělých, kteří třeba neprošli vůbec žádným učebním oborem zaměřeným na střechy a nebo jsou vzděláni v jiných oborech. V rámci praktických kurzů se seznámí se základními řemeslnými dovednostmi zaměřenými na práci s kvalitními a prémiovými materiály.

Místa konání kurzů

Kurzy se konají v Olomouci, Ostravě a Vsetíně v profesionálně vybavených školících prostorách. Účastníci kurzu mohou přijet vlakem a lidé z Univerzity se postarají o jejich dopravu do místa konání kurzu i na ubytování.

Výběr kurzů

Coleman univerzita 2018 (katalog kurzů, soubor .PDF)

Katalog obsahuje veškeré informace o jednotlivých kurzech. Na každé stránce naleznete podrobný popis výhod (obchodních argumentů), které absolvování tohoto kurzu přinese a dále program kurzu. Kurzy kromě teoretických informací zahrnují zejména možnost praktického vyzkoušení jednotlivých činností přímo na modelech střech.

Další informace, objednávka

  • V ceně kurzu je zahrnuto použití profesionálního nářadí, spotřebovaný materiál a spotřebované energie.
  • Cena za dopravu a ubytování není obsažena v ceně kurzů, jedná se o individuální náklad zákazníka.
  • V cenách kurzů je zahrnuto stravování v průběhu dne (oběd, nápoje) vyjma kurzů M, M1 a M2, kde jsou v ceně jen nápoje.
  • Na konci každého kurzu předá lektor úspěšným absolventům kurzu certifikát o absolvování kurzu.
  • Současně s certifikátem obdrží účastníci „Stipendium“ – šekovou knížku opravňující k získání slevy na vybrané materiály v kterékoliv prodejně sítě Střecha speciál. V případě využití těchto slev získá zákazník prostředky investované do vzdělávání zpět ve formě slevy z nakoupeného materiálu. Vzor šekové knížky 2018 a způsob nárokování slev od jednotlivých dodavatelů obdržíte do 30.11.2017, poté co budou podmínky projednány se všemi dodavateli.

Jak objednat?

Pro více informací nebo objednávku kurzů kontaktujte naše prodejny. Sdělíme Vám termíny kurzů, na které se můžete přihlásit.