Prodejny

Důležité: aktuální situace na trhu (2. 5.)

Důležité: aktuální situace na trhu (2. 5.)

Dopis k současné situaci na trhu se stavebním materiálem. Píše Jiří Hlom, obchodní ředitel společnosti STAV-INVEST, střešní systémy, s.r.o.

        Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vás v návaznosti na aktuální celosvětovou hospodářskou a politickou situaci informovali o současné situaci na trhu stavebních materiálů a o jejím dalším možném vývoji.

Situace z předchozích dvou let, kdy byl stavební trh v důsledku  pandemie onemocnění COVID-19 zasažen cenovými turbulencemi a nedostatkem prakticky všech druhů materiálů, se bohužel neustále zhoršuje. Válečný konflikt na Ukrajině se nás všech dotýká nejen v osobní lidské rovině, ale významně ovlivňuje dostupnost stavebních materiálů a jejich ceny. Současně vázne i celosvětový obchod s Čínou, kterou dosud největší měrou zasáhla pandemie onemocnění COVID-19.

Nedostupnost některých surovin, sankce v podobě obchodních omezení, vyhrocená situace s dodávkami energií a ropy a jejich zvyšující se cena pak způsobují růst nákladů na výrobu (zejména) pálených krytin, tepelných izolací, asfaltových pásů, kovů. Zatímco jsme v uplynulých dnech byli svědky růstu cen o desítky procent, nyní stále více pozorujeme nedostupnost řady výrobků a navíc panují obavy z dalšího zhoršení situace.

Mohou proto nastat situace, kdy již potvrzené dodávky zboží budou výrobci zcela stornovány, případně přeceněny dle aktuálních podmínek. Chápeme nepříjemnost této situace a snažíme se tyto případy minimalizovat, bohužel ale musíme objektivně přijmout, že výrobci nemusí být v této situaci schopni termíny či ceny dodržet. Omlouváme se, že nejsme schopni poskytovat informace a servis, které od nás právem očekáváte, ale kterých se nám ve stejné míře nedostává od našich dodavatelů a výrobců. Situace, kterou jsme si nebyli schopni za uplynulých 30 let spolupráce představit, se bohužel stala realitou.

S ohledem na výše uvedené Vás tímto velmi žádáme, abyste si ve smlouvách uzavíraných s Vašimi obchodními partnery ujednali, že v situaci, kdy objednané výrobky nebudou moci být dodány včas nebo vůbec, neponese Vaše společnost nejen odpovědnost za škodu tím způsobenou, jak předpokládá ust. § 2913 odst. 2 a § 2008 občanského zákoníku, ale ani odpovědnost za prodlení způsobené nedostupností dodávaného zboží. Současně je vhodné ujednat si cenovou doložku nebo jiný nástroj umožňující jednostranné zvýšení sjednané kupní ceny a nezavazovat se k placení smluvních pokut. Současně na sebe nepřebírejte nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Ani naše společnost totiž nebude odpovídat za škodu způsobenou v důsledku vyšší moci nebo nemožnosti plnění.

        Děkujeme za pochopení a spolupráci.

        S pozdravem za STAV-INVEST

        Jiří Hlom,
        obchodní ředitel