Jaký je rozdíl mezi intenzivní a extenzivní zelenou střechou?

> Specialista radí (blog) > Rozdíl mezi intenzivní a extenzivní zelenou střechou?

Jaký je rozdíl mezi intenzivní a extenzivní zelenou střechou?

> Specialista radí (blog) > Rozdíl mezi intenzivní a extenzivní zelenou střechou?

Zelené střechy jsou v posledních letech velkým trendem. Není divu – majiteli nemovitosti totiž poskytují celou řadu výhod:

 • estetika,
 • ekonomická úspora a regulace teploty,
 • prodloužení životnosti samotné střechy,
 • absorpce škodlivin z ovzduší.

Svůj význam mají také z hlediska biologického. Zelené střechy totiž zvyšují biodiverzitu a poskytují útočiště a potravu bezobratlým živočichům, ptákům a dalším.

V souvislosti se zelenými střechami se často setkáváme s pojmy intenzivní a extenzivní. V čem se tyto dva druhy liší a který typ vybrat, pokud o zelené střeše uvažujete?

Zelené střechy jsou v posledních letech velkým trendem.

Intenzivní zelená střecha

Rozdíl mezi intenzivní a extenzivní zelenou střechou spočívá v tom, jaký typ vegetace je osázena. S tím pak dále souvisí především její náročnost na údržbu. V případě intenzivních zelených střech se jedná o bujnou zeleň, která je na údržbu náročnější. Hodí se pro případy, kdy na střeše plánujete trávit čas nebo prostor jinak aktivně využívat.

Na intenzivních plochých zelených střechách lze pěstovat širší škálu vegetace. Najdeme zde např.:

 • záhony,
 • keře,
 • stromy,
 • trávník,
 • květiny
 • a další bujnou vegetaci.
Intenzivní zelená střecha
Intenzivní zelená střecha – od běžné zahrady byste ji téměř nerozeznali.

Z hlediska péče představuje pro majitele volba extenzivní zelené střechy pravidelné kosení, sečení, hnojení a zavlažování.

Kromě náročnější údržby je v případě intenzivní zelené střechy potřeba vzít v potaz také konstrukci samotné střechy. Konstrukcí zelených střech se ale budeme zaobírat v dalším dílu série o zelených střechách.

Jaké jsou tedy hlavní výhody a nevýhody intenzivní zelené střechy? Hlavním benefitem je fakt, že se ze střechy díky bujné vegetaci stává plnohodnotný obyvatelný prostor k relaxaci a praktickému využití. Nevýhodou bude pro řadu majitelů náročnější údržba a také nutnost uzpůsobit únosnost konstrukce střechy.

Extenzivní zelená střecha

Extenzivní zelená střecha
Na extenzivních zelených střechách nejčastěji najdeme rozchodníky, skalničky a sukulenty.

Jak již bylo řečeno, na extenzivní zelené střechy se vysazují rostliny méně náročné na péči a odolné vůči extrémní podmínkám. Není tedy potřeba je zalévat. Mezi rostliny, které se na tento typ zelené střechy vysazují, patří např.:

 • skalničky,
 • rozchodníky,
 • trvalky,
 • suchomilné traviny
 • a další.

Údržba extenzivní zelené střechy se provádí méně často. Zpravidla je dostačující 1-2krát ročně. Extenzivní zelená střecha obvykle nebývá pochozí. Pravidelný pohyb osob by mohl vegetaci vážně poškodit. 

Extenzivní zelenou střechu je možné vybudovat na plochých i šikmých střechách, a to při sklonu střechy do 45°. V případě šikmých zelených střech je však potřeba počítat s instalací dodatečných prvků, které zabrání sesuvu půdy. 

Polointenzivní zelená střecha

Jak již vyplývá z názvu, polointenzivní zelené střechy jsou kompromisem mezi zelenou střechou intenzivní a extenzivní. V praxi se často kombinují extenzivní porosty a květináče s intenzivní zelení. Údržba polointenzivní zelené střechy je stále méně náročná než v případě intenzivní zeleně, je však potřeba počítat s určitou pravidelností. Údržba zahrnuje:

 • hnojení,
 • odstraňování suché vegetace,
 • kosení apod.

Shrnutí

Pokud jste se rozhodli pro zelenou střechu, budete muset vzít v úvahu následující faktory:

 • únosnost střechy, která musí být v případě intenzivní zeleně vyšší;
 • sklon střechy;
 • vaše požadavky na případné využití prostoru pro relaxaci a pohyb;
 • kolik péče budete nové zelené střeše ochotni věnovat. 

Pokud si s rozhodnutím či realizací nevíte rady, napište našim odborníkům. Střechám se věnujeme již přes 30 let a naše bohaté zkušenosti rádi sdílíme se svými zákazníky. Využijte náš kontaktní formulář nebo zavolejte na kteroukoliv z našich poboček.

Nejnovější články ze světa střech