Prodejny

Je čas na rekonstrukci? Aneb jak najít vady ploché střechy

> Specialista radí (blog) > Čas na rekonstrukci? (vady ploché střechy)

Je čas na rekonstrukci? Aneb jak najít vady ploché střechy

> Specialista radí (blog) > Čas na rekonstrukci? (vady ploché střechy)

Vlhkost v podkroví, únik tepla a s tím spojené náklady na energie. I tak může vypadat netěsnící plochá střecha. Pokud máte pocit, že vaší střechou dovnitř zatéká (či naopak z budovy uniká teplo), je čas na detailnější průzkum střechy.

Jaké jsou vady plochých střech?

Nejčastějšími vadami plochých střech bývá:

 • Špatné svaření či jiné spojení pásů krytiny. 
 • Malé spády a nesprávné spádování plochých střech, odvodňovacích prvků a atik.
 • Nedostatečná či nekvalitní tepelná izolace.
 • Nesprávně provedená tepelná izolace.
 • Špatné napojení hydroizolace ploché střechy na střešní vtok.
 • Příliš velké spáry v zateplení ploché střechy.
 • Špatné kotvení tepelné izolace a krytinových pásů.
 • Nedostatečné či nesprávné použití spádových klínů
 • Absence tahových zkoušek, kladečských plánů, kotevních plánů apod.
 • Absence povinných bezpečnostních prvků.
Vada ploché střechy
Špatně provedená parotěsná fólie a chybějící odvětrání střešního pláště. Výsledkem prohlubeň na ploché střeše, shnilé bednění z OSB, trám, vata nacucaná vodou a na trámech zavěšený SDK podhled. Řešení: kompletní rekonstrukce, tj. odstranění všech vrstev a nevratně poškozených nosných trámů.

Zatékání aneb noční můra majitelů plochých střech

Nejčastějším problémem plochých střech bývá zatékání. Vlhkost vede k výraznému poklesu izolačních schopností střechy. Zatékání může poškodit vybavení domu, jako jsou elektrické rozvody a zařízení, nábytek apod. Rekonstrukce ploché střechy je, pokud se problém včas neřeší, v mnohých případech nevyhnutelná. 

K zatékání může dojít hned několika způsoby:

 • nedbalost a neodborně provedená práce,
 • špatná realizace při sváření PVC, TPO, EPDM a dalších druhů fólií
 • povětrnostní vlivy,
 • mechanické poškození,
 • povrchové poškození. 

Životnost ploché střechy ovlivňuje jak lidský faktor, tak povětrnostní podmínky. Neopatrná manipulace s nářadím, práce pod časovým stresem, svařování plastových fólií a asfaltových pásů v nevhodných podmínkách (např. v zimním období), ale i nečistoty a orientace na jih – to vše může být příčinou závad na ploché střeše.

Asfaltový pás pokládka
Při pokládce asfaltových pásů je třeba brát zřetel na venkovní teplotu (ideální je mezi 10-20 °C)

Jak najít vady na ploché střeše?

Závad na plochých střechách může být hned několik. Jak je ale najít?

Kde se netěsnosti vyskytují nejčastěji:

 • ve svárech a napojeních plastových fólií,
 • v okolí světlíků,
 • v místech rozpínání střechy,
 • v místech kotvení.
vada asfalt pas
Výsledek špatně navařeného asfaltového pásu – přepálená vložka a rozšlapaný pás.

Pro zjištění defektů na ploché střeše se používají různé typy zkoušek těsnosti. Jedná se zejména o zkoušku: 

 • jehlou/háčkem,
 • elektroimpulzní,
 • jiskrová,
 • dýmová,
 • zátopová,
 • endoskopická,
 • retenční,
 • impedanční defektoskopie (měření vlhkosti). 
vady ploche strechy
TiZn falcovaná krytina položená na špatném podkladu (asfalt pásu), který způsobil rychlou degradaci titanzinku.

Kontrola ploché střechy se tedy může provádět různými způsoby. Od kontroly svárů pomocí speciální jehly, přes využití vysokého napětí, kdy se defekty ukážou jiskrovým výbojem, až po zavedení kouřového plynu pod těsnění v izolační vrstvě.

Pro zjištění netěsností na spojích trubek, v odtocích a ve vpustích se používá retenční zkouška. Vizuální kontrolu ploché střechy je možné provést pomocí endoskopické kamery. Skrz elektronický odporový snímač je zase snadné zjistit přítomnost vody ve střeše.

Kaluz na ploche strese
Existují různé způsoby lokalizace vady na ploché střeše.

V Česku se stále více používá zkouška elektroimpulzní (přístrojová metoda). Použitím fyzikálních metod a moderních přístrojů se dá rychle a lehce zjistit místo závady. Oproti populární zátopové zkoušce (která využívá velkého množství vody a tlaku):

 • Umí určit místo zatékání s přesností na milimetry, a to i přes zatěžovací vrstvu.
 • Výhodou je i čas testování, který je u elektroimpulzní zkoušky několik hodin (dle typu a velikosti střechy) proti 2-3 dnům u zkoušky zátopové. 
 • Je efektivnější a nevystavuje střechu velkému tlaku a množství vody.
 • Je ekologičtější, jelikož spotřebuje pouze minimální množství vody.
fotovoltaika plochá střecha
Elektroimpulzní zkouška dokáže přesně zjistit místo zatékání, a to i na plochých střechách pokrytých vegetací a fotovoltaikou.

Vady plochých střech: shrnutí

Pokud jste s nelibostí zjistili, že vám zatéká do střechy, je nasnadě zavolat odbornou pomoc. Zkušený profesionál dokáže díky moderním postupům a technologiím poměrně snadno závadu najít a navrhnout řešení. Krajním řešením pak bývá celková renovace ploché střechy. Důrazně doporučujeme nechat plochou střechu zkontrolovat alespoň jedenkrát ročně. Jen tak se zamezí případným větším škodám a s nimi spojených finančních výdajů. Pokud si nejste jisti, jak postupovat ohledně lokalizace vad plochých střech, obraťte se na naše profíky.

Nejnovější články ze světa střech

Nevíte si rady s výběrem střechy?

Střecha je nejdůležitější a nejsložitější část domu. Nejste na to sami. Rádi Vám pomůžeme přímo. Problematiku střech řešíme každý den a troufneme si říct, že to umíme.