Tepelné izolace šikmých střech

Tepelné izolace šikmých střech

Při výběru nové střechy bychom rozhodně neměli zapomínat na tepelnou izolaci.

 

Tepelně-izolační vrstva má několik funkcí:

 

      minimalizuje tepelné ztráty z vnitřního prostředí v zimě,

      zamezuje přehřívání místností v létě,

      tlumí venkovní hluk,

      je součástí požární bezpečnosti (odolnost proti ohni),

      přispívá ke snížení nákladů za energie.

 

V tomto článku se blíže podíváme na různé druhy tepelných izolací. Porovnáme je mezi sebou a uvedeme jejich výhody a nevýhody. Doporučíme také, na jaké výrobce se při výběru tepelné izolace obrátit. 

sikma strecha tepelna izolace
Při výběru střechy nesmíme zapomenout na tepelnou izolaci.

Typy tepelných izolací

izolace podkrovi
Tepelných izolací je na trhu několik druhů.

Tepelné izolace se dělí dle materiálu na následující:

 

      tepelné izolace kamenné;

      tepelné izolace skelné;

      deskové tepelné izolace PIR;

      ostatní tepelné izolace (pěnový polystyren, stříkaná polyuretanová pěna, foukaná tepelná izolace).

Tepelné izolace kamenné

Kamenné tepelné izolace můžeme znát také pod pojmem čedičové. Vyrábí se z tenkých čedičových vláken, ze kterých po spojení vzniká tuhá vata. Dodávají se v podobě desek a liší se zejména svou tuhostí. Měkčí desky bývají lehčí než desky tužší. Ty zase lépe drží požadovaný tvar.

Výrobci kamenných tepelných izolací

Nejznámějšími a největšími výrobci jsou společnosti Isover, Rockwool a Knauf Insulation. Jejich produkty mají široké využití. Používají se nejen na zateplení šikmých a plochých střech, ale i na izolaci podlah, stropů a fasád.

knauf kamenna vata
Kamenná vata výrobce Knauf Insulation.

Montáž kamenné tepelné izolace

Instalace tepelné izolace z čedičových vláken je velmi jednoduchá. Materiál je poměrně tuhý, a tak se s ním lépe pracuje. Nejčastěji se vata vkládá mezi krokve a pod ně. Desky se nařežou dle mezery mezi krokvemi a jednoduše se mezi ně vloží. Pod krokve se desky vkládají buď za rošt nebo přímo do roštu mezi profily. Vkládání kamenné tepelné izolace nad krokve je o něco pracnější, ale také stále více a více oblíbenější.

Výhody kamenné tepelné izolace

      Snadná instalace, kterou zvládne i jeden člověk.

      Desky drží tvar a snadno se nařezají do požadované délky.

      Desky většinou drží mezi krokvemi samy.

      Odolnost proti ohni.

      Nízká cena.

      Vata nedráždí kůži.

Nevýhody kamenné tepelné izolace

      Náročnější přeprava a uskladnění kvůli většímu objemu.

      Při nařezávání do požadované délky dochází k „odřezkům“ materiálu.

      Riziko zlomení desek při větším ohýbání.

      Při špatné instalaci může dojít ke kondenzaci, kdy vata vlhkost absorbuje a ztěžkne.

Tepelné izolace skelné

Dalším typem běžně používaných tepelných izolací jsou ty vyrobené ze skleněných vláken. Tato vlákna se spojí do souvislé vlny. Dodávají se v podobě rolí (méně častěji desek). Jednotlivé skelné izolace se mezi sebou liší zejména tuhostí a tvarovou stálostí.

Výrobci skelných tepelných izolací

Mezi známé výrobce izolací ze skleněných vláken patří Knauf Insulation či Isover. Je třeba vždy hledět na kvalitu výrobku. Levnější vlny velmi často nedrží tvar a jsou velmi jemné. Naopak dražší a kvalitnější vlny jsou pevnější, lépe drží tvar, a proto se s nimi i lépe pracuje.

knauf skelna vata
Skelná vata výrobce Knauf Insulation.

Montáž skelné tepelné izolace

knauf izolace montaz
Správně nařezaná skelná tepelná izolace od Knauf Insulation nepotřebuje dodatečnou fixaci.

Montáž skelné tepelné izolace je identická s instalací vaty kamenné, viz výše.

Výhody skelné tepelné izolace

      Jednoduchá montáž.

      Jednodušší transport a uskladnění (menší objem po stlačení vaty).

      Ohebnost a pružnost.

Nevýhody skelné tepelné izolace

      U některých (méně kvalitních) produktů nutnost vyvázání.

      Při špatné instalaci může dojít ke kondenzaci, kdy vata vlhkost absorbuje a chyba se tak neodhalí včas.

Deskové tepelné izolace PIR

Deskové tepelné izolace PIR se montují nad krokve. Tento způsob zateplování je v posledních letech velice oblíbený. PIR označuje polyisokyanurát. Tento materiál se vyznačuje vysokou pevností a uzavřenou strukturou. Díky tomu neabsorbuje vlhkost. Potřebná tloušťka tohoto tepelného izolantu je asi o třetinu nižší než u ostatních tepelných izolací.

Výrobci tepelných izolací PIR

V posledních letech se se zvyšující oblibou PIR desek zvyšuje i počet výrobců. Nejznámějšími a dlouholetými výrobci jsou společnosti Isotec a Bauder.

bauder pir izolace
Nadkrokevní deska PIR výrobce Bauder.

Montáž tepelné izolace PIR

Instalace nadkrokevních PIR desek je sice o něco složitější, avšak je poměrně rychlá a efektivní. Desky v provedení pero-drážka jsou samy o sobě samonosné, a tak není potřeba celoplošného podkladu. U ostatních provedení (polodrážka, rovná hrana) je nutné pod desky nainstalovat celoplošný podklad. Důležité je na konec krokví umístit hranol, nad který se namontuje první řada desek. Ty se kotví speciálními vruty, které se navrtají do krokví. Je nutné pamatovat i na umístění parozábrany pod tento druh tepelné izolace.

 

Do tohoto druhu tepelné izolace se snadno montují střešní okna a vikýře. Nadkrokevní PIR desky jsou tak ideální pro odizolování podkroví.

Výhody tepelné izolace PIR

      Efektivní způsob zateplení podkroví.

      Nehrozí riziko vzniku tepelných mostů.

      Estetická záležitost a zvětšení vnitřního prostoru.

      Horní povrch desek je zároveň pojistnou vrstvou hydroizolace.

      Rychlá a efektivní montáž.

      Samonosné desky bez nutnosti celoplošné podpůrné konstrukce.

      Pevný, tvrdý a tvar držící materiál.

      Materiál nevsakuje vlhkost.

      Vysoká odolnost i při vysokém zatížení (střešní krytinou či sněhem).

      Jednoduchá montáž přídavných detailů (střešní okna, vikýře).

      Neagresivní materiál při kontaktu s pokožkou.

Nevýhody tepelné izolace PIR

      Složitější montáž – je potřebné přizvat odborníky.

      Velké rozměry desek – náročnější na manipulaci i uskladnění.

      Neohebnost.

      Vyšší cena desek.

Ostatní tepelné izolace

Mezi dalšími tepelnými izolacemi můžeme zmínit pěnový polystyren, stříkanou polyuretanovou pěnu či foukanou tepelnou izolaci. Tyto materiály se však používají ojediněle, a proto se na ně v tomto článku nebudeme více zaměřovat.

foukana vata
Foukaná vata výrobce Knauf Insulation.

Umístění tepelných izolací

Tepelné izolace se v současné době nejvíce umísťují:

 

      mezi a pod krokve,

      nad krokve,

      mezi a nad krokve.

 

Nejvíce využívaným řešením je aplikace tepelné izolační vrstvy mezi krokve a pod ně. Díky tomuto postupu nedochází k vytváření tepelných mostů (místa, kde uniká ven teplo). Zároveň dvě vrstvy tepelné izolace zaručí utěsnění drobných netěsností.

 

Nejvýhodnějším řešením je však umístění tepelné izolační vrstvy nad krokve. Tato vrstva bývá spojitá s konstantní tloušťkou. Je také zamezeno vytváření tepelných mostů. Navíc vzniká v podkroví nezanedbatelný prostor, minimálně pocitově. Je pak ale složitější vytvoření vnitřního obložení.

 

Varianta instalace mezi a nad krokve je také oblíbená, a to zejména u rekonstrukcí.

Tepelné izolace: shrnutí

Dobrá tepelná izolace je schopna ušetřit nemalé náklady za energie. Plní funkci nejenom tepelně-izolační, ale také protipožární a protihlukovou. Při výběru i instalaci bychom měli vždy volit ověřené dodavatele a odborníky, abychom předešli chybám (které bývají u tohoto prvku stavby fatální) a nekvalitnímu materiálu.