Skladba zelené střechy I. – úvod

> Specialista radí (blog) > Skladba zelené střechy I. – úvod

Skladba zelené střechy I. – úvod

> Specialista radí (blog) > Skladba zelené střechy I. – úvod

V předchozím díle seriálu o zelených střechách jsme se věnovali rozdílům mezi jednotlivými typy zelených střech a celé řadě výhod, které majitelům poskytuje. U vegetačních střech je důležitá nejen estetika, ale také funkčnost. Proto je zapotřebí dbát na to, aby byla její skladba správná. Co tedy na zelenou střechu patří? Jaké parametry musí jednotlivé prvky splňovat?

Co na zelenou střechu?

Rozhodli jste se pro dům se zelenou střechou? V prvé řadě se budete muset rozhodnout, jestli chcete střechu extenzivní, či intenzivní. Právě tato skutečnost zásadním způsobem ovlivní její skladbu. Pokud si nejste jisti, pro který typ zelené střechy se rozhodnout a jaké rozdíly mezi nimi jsou, přečtěte si předchozí článek “Jaký je rozdíl mezi intenzivní a extenzivní zelenou střechou?”.

Souvrství zelené střechy se skládá z šesti vrstev:

  • hydroizolace,
  • ochranná vrstva,
  • drenážní/hydroakumulační vrstva,
  • filtrační vrstva,
  • vegetační vrstva,
  • vegetace.

Funkce jednotlivých vrstev

1. Hydroizolace

Zabraňuje vnikání vlhkosti do konstrukce střechy a vnitřních prostor domu. Obvykle se jedná o asfaltový pás nebo plastovou střešní fólii.

2. Ochranná vrstva

Chrání hydroizolační vrstvu, aby nedošlo k jejímu poškození. Obvykle se jedná o tzv. geotextilie – plastové textilie různých gramáží podle tloušťky vegetační vrstvy. Složení z plastů zabraňuje vzniku plísní.

3. Drenážní vrstva

Tato vrstva mívá podobu nopových fólií, sypké hmoty či smyčkových rohoží. Plní funkci odvodu přebytečného množství vody směrem k odvodňovacímu zařízení. Odvod vody je obzvláště důležitý v případě extenzivních zelených střech, které se osazují rostlinami s vysokou odolností vůči suchu. Takovým rostlinám se ve velmi vlhkém prostředí dařit nebude.

4. Hydroakumulační vrstva

Tato vrstva plní oproti vrstvě drenážní opačnou funkci – tj. zadržuje vodu. Proto se používá u intenzivních zelených střech, které se osazují vegetací náročnější na vodu. Může se jednat o nopové fólie nebo jiné textilie a desky.

5. Filtrační vrstva

Tvoří předěl mezi drenážní a vegetační vrstvou. Funkcí filtrační vrstvy je zabránit zanesení drenážní vrstvy částicemi z vegetační vrstvy. Tato vrstva je navíc odolná vůči plísním a bakteriím.

6. Vegetační vrstva

Jak vyplývá již ze samotného názvu, vegetační vrstva představuje prostředí pro růst vegetace. Tvořena je substrátem.

Jak vyplývá již ze samotného názvu, vegetační vrstva představuje prostředí pro růst vegetace. Tvořena je substrátem.

U vegetační vrstvy je důležité zvolit správnou mocnost. V případě extenzivních zelených střech je chybou zvolit příliš vysokou vrstvu substrátu. Ta suchomilným rostlinám neprospívá. Navíc podporuje růst nežádoucích druhů a plevele.

Minimální výška substrátu je 150 mm pro extenzivní zelené střechy a od 500 mm výše pro zelené střechy intenzivní. Vodou nasáklá zemina váží mnohem více než suchá, proto nezapomínejte vzít v úvahu statiku domu.

U extenzivních souvrství se substrát nahrazuje na okrajích kačírkem, který ho chrání v případě silných větrů.

Vegetační vrstvu osazujeme podle typu zelené střechy v případě zelených střech extenzivního typu se obvykle jedná o rozchodníky a různé traviny. V případě intenzivního souvrství máme na výběr z více možností od trávníku přes květiny až po keře a stromy.

Šikmé zelené střechy

Na šikmých zelených střechách se sklonem nad 15° je nutné vegetační souvrství stabilizovat pomocí zádržných systémů (bez nutnosti kotvení do střešní konstrukce).

Ukázka realizace šikmé zelené střechy se sklonem 35° na rodinném domě
Ukázka realizace šikmé zelené střechy se sklonem 35° na rodinném domě

Zajímavost

I na zelené střeše můžete mít fotovoltaické panely. Držáky se nekotví, stačí je pouze zatížit. Rostliny navíc v létě panely ochlazují a zamezují tak snižování jejich účinnosti.

Biosolární zelená střecha (po založení) s nosiči fotovoltaiky přitíženými plošně vegetačním souvrstvím

Shrnutí

Správná skladba zelené střechy je velmi důležitá proto, aby plnila své funkce, jako je regulace teploty, prodloužení životnosti střechy apod. Skladbu zelené střechy nejvíce ovlivní fakt, zda se jedná o intenzivní či extenzivní typ. V obou případech však platí, že nejlepší je svěřit projekt do rukou profesionálů. Zajímá vás cena zelené střechy? Kontaktujte nás a naši odborníci vám už poradí.

Nejnovější články ze světa střech

Nevíte si rady s výběrem střechy?

Střecha je nejdůležitější a nejsložitější část domu. Nejste na to sami. Rádi Vám pomůžeme přímo. Problematiku střech řešíme každý den a troufneme si říct, že to umíme.