Prodejny

Šikmé střechy: slovníček pojmů

> Specialista radí (blog) > Šikmé střechy: slovníček pojmů

Šikmé střechy: slovníček pojmů

> Specialista radí (blog) > Šikmé střechy: slovníček pojmů

Střecha nad hlavou. Jedna ze základních potřeb moderní civilizace. Jak ale takovou střechu vybrat? Jaké jsou možnosti? 

V dnešní době může být výběr té správné střechy časově náročný. Současný trh nabízí nepřeberné možnosti střešních krytin i tvarů střech.

V tomto článku proto vyzdvihneme základní pojmy, se kterými se u šikmých střech setkáte.

Pálená střešní taška
Šikmé střechy mají sklon nad 5°.

Charakteristika šikmých střech

samolepive sindele na kolme steny
Strmé střechy mají sklon 45° a více.

Sklon:

 • Šikmé střechy jsou střechy se sklonem nad 5°. 
 • Šikmé střechy nad 45° se poté nazývají “strmé střechy”.

Se šikmými střechami se u obytných domů setkáme nejčastěji.

Základní pojmy pro šikmé střechy

zakladni pojmy strechy

Níže uvádíme pojmy, které je dobré při výběru nové střechy znát:

 • Hřeben – tvoří horní hranu střechy. Spojuje dvě protilehlé plochy a zpravidla se přes něj odvětrává střešní plášť, tedy zejména odvádí vlhkost a v létě i přebytečné teplo. 
 • Nároží roh dvou šikmých ploch
 • Úžlabí –  boční spojení dvou šikmých ploch, při kterém vznikne vnitřní “kout”. 
 • Vikýř – nadstřešní konstrukce, většinou s oknem. Funkcí je zvětšení prostoru v podstřeší, prosvětlení podkroví a efektivnější větrání prostoru pod střechou.
 • Volské okovychází z okenního vikýře, vyznačuje se polooválným tvarem.
 • Okapní hrana – spodní hrana střešní plochy, místo kde odkapává ze střechy dešťová voda. V tomto místě se instaluje okapový žlab.
 • Kraje (štíty) – boční okraje střešní plochy, kde se instalují krajové tašky nebo plechové štítové lemování.

Základní tvary šikmých střech

Šikmé střechy mohou mít různé tvary s různými sklony.

Sedlová střecha

U nás se nejčastěji pro rodinné domy používá střecha sedlová. Díky jejímu tvaru se jí také říká „áčková“. Tento klasický tvar se stává ze dvou šikmých střešních rovin, které jsou ohraničené okapní hranou a štíty. Tyto dvě střešní roviny jsou v horní části spojeny. Tento spoj se nazývá hřeben.

Výhodou sedlové střechy je relativně snadná montáž střešních prvků a cenová dostupnost. Jednoduchý tvar také minimalizuje riziko zatékání.

Valbová a polovalbová střecha

Valbová střecha využívá klasického tvaru střechy sedlové. Nicméně, místo štítů jsou na obou koncích v celé šířce šikmé střešní roviny neboli valby

U valbové střechy se všechny okapy umísťují do stejné výšky. Polovalbová střecha se od valbové liší tím, že okapy u polovalb jsou výš než okapy u dvou hlavních střešních rovin. 

Výhodou valbové střechy je její relativně jednoduchá konstrukce. Valbová střecha také umožňuje využít prostor pod střechou (na rozdíl od např. plochých střech).

Pultová střecha

Pultovou střechu tvoří jedna střešní rovina, která nemá hřeben a je ohraničena pultovou hranou, levým a pravým okrajem a okapní hranou. Pokládka je nenáročná, a díky jednoduchosti konstrukce je tento typ střechy nejméně cenově nákladný. 

Pultová střecha se často používá pro zastřešení verand, teras a přístaveb. V současnosti ale její obliba stoupá i v rámci rodinných domů. Díky nízké spotřebě tepla (menší prostor pro vytápění i únik tepla) je populární zejména pro moderní nízkoenergetické stavby.

Stanová střecha

Stanová střecha, někdy také nazývaná jehlanová, sestává ze čtyř střešních rovin sbíhajících se do středového vrcholu. Používá se tak zejména na stavby s půdorysem čtverce. 

Často se s ní setkáme na věžích kostelů a jiných církevních staveb. Dále také při zastřešení altánů, pergol a dalších přístřešků.

Mansardová střecha

Mansardová se nazývá podle tzv. mansardy – vnitřního obytného prostoru. Její konstrukce vychází ze střechy sedlové. Namísto dvou šikmých rovin se každá polovina mansardové střechy skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Ve vrchní části střechy to bývá sklon 30° až 50°, ve spodní části 60° až 80°. 

Výhodou je maximální využití prostoru v podkroví. Tento typ střechy je však velice náročný na pokládku. Společně s náročností konstrukce se tak zvyšuje i cena.

Rozdělení střech podle skladby střešního pláště

 • Jednoplášťovémezi vnitřním a vnějším prostorem je jedna nebo více vrstev, ale bez větrané vzduchové mezery. V šikmých střechách se používá spíše výjimečně. 
 • Víceplášťové – s větranou mezerou, většinou dvouplášťové. Spodní vrstva většinou plní tepelně izolační funkci, naopak svrchní vrstva plní funkci ochrannou a hydroizolační.

Šikmé střechy: shrnutí

Výběr nové střechy je vždy velkou událostí. Pro to, abyste mohli co nejlépe zvolit střechu právě pro váš dům, je dobré mít alespoň základní znalosti o možnostech na trhu. Pokud ve výběru střechy stále tápete, kontaktujte naše profíky, kteří vám s výběrem rádi pomohou.

Nejnovější články ze světa střech

Nevíte si rady s výběrem střechy?

Střecha je nejdůležitější a nejsložitější část domu. Nejste na to sami. Rádi vám pomůžeme přímo. Problematiku střech řešíme každý den a troufneme si říct, že to umíme.