Sněhové zábrany

> Specialista radí (blog) > Sněhové zábrany

Sněhové zábrany

> Specialista radí (blog) > Sněhové zábrany

Divný zvuk následovaný sněhem padajícím ze střechy. Častý výjev českých zim. Každý jsme již určitě byli svědky toho, když ze střechy padá sníh. Ano, ve většině případů se nemusí nic stát. Nicméně, padající sníh ze střechy, vážící i několik stovek kilogramů, může vážně poškodit majetek, ale také zdraví.

Již při stavbě domu je důležité myslet na protisněhovou ochranu. Pokud na střeše protisněhová opatření chybí, může to vést až k poškození střechy, konstrukcí jako jsou střešní okna, komíny a antény, okapů či níže položených konstrukcí. Zároveň je zde riziko poškození majetku, spadne-li sníh např. na auto. Nejzávažnější situace nastává pokud sníh na střeše ohrozí zdraví či dokonce život lidí.

Za újmy způsobené padajícím sněhem ze střechy vždy zodpovídá majitel objektu.

Pokud nemáte na své střeše vyřešena protisněhová opatření, nebo přesto dochází ke sjíždění sněhu, kontaktujte násDoporučíme správné řešení a ověřené řemeslníky ve vaší lokalitě.

Spatna montaz protisnehove zabrany
Následky zanedbané protisněhové ochrany

Protisněhová opatření

Jak tedy zajistit ochranu samotné střechy? Jak efektivně zvládnout všechna výše zmíněná úskalí? Řešením jsou protisněhová opatření. Ta můžeme rozdělit na:

  1. protisněhové prvky plošné,
  2. protisněhové prvky liniové.

1.    Protisněhové prvky plošné

Jedná se o protisněhové tašky a protisněhové háky. Ty chrání především samotnou krytinu před následky sesuvu zmrzlého sněhu a ledu. Dále přispívají k rovnoměrnému rozložení sněhu na střeše a zabrání přetížení střechy sněhem. 

Protisněhové háky by měly být zabudovány rovnoměrně po celé ploše střechy až po její hřeben. V první a druhé řadě u okapové hrany by měl být instalován dvojnásobný počet protisněhových háků. Pozor, protisněhové háky nejsou univerzální – liší se podle typu použité krytiny.

Protisněhové háky
Protisněhové háky

2.    Protisněhové prvky liniové

Tato skupina protisněhových zábran brání sesuvu sněhu přes okap. Ovšem pouze za předpokladu, že se používají v kombinaci s protisněhovými háky. Pokud se používají samostatně, je třeba je nainstalovat v několika úrovních nad sebou. Jedná se zejména o různé sněholamy. Sněholamy je vhodné umisťovat nad různými prostupy střechou, jako jsou komíny, střešní okna, ale také odvětrávání sanitárních rozvodů. Zde odkapávající kondenzát z krytu větracích nástavců namrzá, čímž vzniká riziko pádu zmrzlého kusu ledu.

Na trhu existuje několik typů sněholamů: mřížové, trubkové, kulatinové

Sněholamy
Liniové protisněhové prvky
Mřížové sněhové zábrany
Trubkové sněhové zábrany
kulatinová zábrana
Kulatinové sněhové zábrany

Přesný počet a rozložení protisněhových zábran se určuje dle typu sněhové oblasti. Doporučí jej přímo sám výrobce dané krytiny. Existují schémata rozložení protisněhových prvků.

Sněhové oblasti v ČR

Podle revidované normy ČSN 73 1901 Navrhování střech by sníh neměl padat na:

  • níže položené konstrukce,
  • parkoviště,
  • komunikace (silnice, chodníky),
  • sousední pozemek (bez souhlasu majitele).
 

Přílohou normy je pak tzv. sněhová mapa, která zobrazuje 8 sněhových oblastí v ČR. Tato sněhová pásma jsou dána dle hodnoty zatížení sněhu. Většina míst v ČR se nachází v 1. až 4. sněhové oblasti.

Mapa sněhových oblastí
Mapa sněhových oblastí na území ČR

Montáž sněhových zábran

Při montáži protisněhových prvků doporučujeme držet se pokynů výrobce. Instalace protisněhových háků je jednoduchá – háky se zaháknou za jednotlivé tašky. Případně je lze vložit mezi šablony a přišroubouvat. Správná hustota rozmístění háků standardně bývá v rozmezí 1,3 – 2,5 ks/m2.

Co se týče sněholamů, ty nabízí více variant. Například tu, kde se držáky sněholamů připevní do krytiny či na základní plechové tašky. Ty od společnosti HPI-CZ mají již připravené otvory, kam se držák pohodlně namontuje. V případě krytiny se sněholamy montují buď za střešní lať, přídavnou lať, či za kontralať.

Nepovedená montáž

Kam až může zajít nesprávná montáž sněhových zábran? 

Převis sněhu

 Převis zmrzlého sněhu

Sesuv sněhu

Sesuv sněhu

Špatná montáž sněhových zábran

Ukázky drtící síly sněhu: celková destrukce objektu

Zatížení sněhem

Zatížení sněhem

Sněhové zábrany: shrnutí

Ať už bydlíte v horské oblasti, nebo ne, vždy při stavbě domu pamatujte na protisněhová opatření. Téměř nikdy nebudou stačit ke stoprocentnímu zabezpečení střechy prvky pouze z jedné z výše uvedených kategorií. Protisněhová ochrana je systém opatření a prvky z jednotlivých kategorií se navzájem doplňují. Proto je vhodné protisněhové prvky vždy kombinovat (např. sněholam a protisněhové tašky, specifickou kategorií je pak sněhový zachytávač). Vhodným protisněhovým opatřením můžete předejít vážným škodám na majetku i zdraví.

Nejnovější články ze světa střech

Nevíte si rady s výběrem střechy?

Střecha je nejdůležitější a nejsložitější část domu. Nejste na to sami. Rádi vám pomůžeme přímo. Problematiku střech řešíme každý den a troufneme si říct, že to umíme.