Co je to atika na ploché střeše

> Specialista radí (blog) > Co je to atika na ploché střeše

Co je to atika na ploché střeše

> Specialista radí (blog) > Co je to atika na ploché střeše

Možná jste se v rámci plánování ploché střechy setkali s pojmem atika. Co tento pojem vlastně znamená? A mám se atikou ploché střechy vůbec zabývat?

Co je to střešní atika?

Atika a plochá střecha
Typická atika (s odvodněním v ploše).

V obecném smyslu je atika dekorativní součást domu. Atika může být postavena po celé délce fasády nebo jen na menší části domu. Účelem bývá optické prodloužení fasády.

Vzhledem připomíná falešné patro či ozdobnou zídku. Dříve často plnila i protipožární funkci (u šikmých střech), kdy střechu chránila před jiskrami od okolních požárů.

Atika ploché střechy

Atika na ploché střeše
Atika zamezuje stékání vody na fasádu.

V současnosti se s pojmem atika setkáte spíše v souvislosti s odvodněním plochých střech. Atika ploché střechy je vystupující konstrukce, nebo, chcete-li, část fasády, která vystupuje nad úroveň krytiny ploché střechy. V praxi vypadá jako nízká zídka po obvodu ploché střechy. 

Primárním účelem atiky ploché střechy je zamezit stékání vody (dešťová voda, tající sníh) ze střechy na fasádu budovy. Pokud srážková voda stéká na fasádu, může ohrozit celou konstrukci budovy, o zničení fasády nemluvě.

Výška atiky ploché střechy

Atiky mohou být různých výšek.

Atiky jsou vlastně samostatné stěny, které nejsou nikterak vysoké. Výška atiky záleží na celkovém konceptu a tvaru řešené budovy. Atiky tak mohou mít různé výškové stupně. I umístění atiky se liší dům od domu.

Obvykle narazíte na atiky umístěné po celém obvodu střechy. V takovém případě je odvodnění střechy zpravidla řešeno vnitřními vpustěmi nebo chrliči, odvádějícími vodu skrze atiku do dešťových svodů. Atika ale nemusí být po celém obvodu střech. Některé hrany mohou být bez ní – to obvykle souvisí s vyspádováním střechy. Takové časti bez atiky obvykle slouží okapní hrany zakončené okapnicí a žlabem na odvod dešťové vody.

Jak správně na atiku ploché střechy?

Atika na ploché střeše z asfaltových pásů.

Jednou z klíčových funkcí, kterou by měla střešní atika plnit, je zabránění stékání vody ze zhlaví atiky (vodorovná vrchní část atiky) na fasádu. To docílíme vyspádováním zhlaví atiky směrem do ploché střechy.

V případě, že je zhlaví atiky oplechováno či opatřeno povlakovou krytinou, je nutné pamatovat na dostatečný přesah oplechování či krytiny přes vnější fasádu.

Oplechování atiky ploché střechy

Atika na střeše z přitížené pvc folie
Atika na střeše z přitížené PVC folie. Chrlič by měl v tomto případě být ochráněný košem proti zanášení.

Oplechování atiky bývá častým jevem, zejména kvůli ochraně atiky proti klimatickým vlivům. Atiku je možné oplechovat na jejím zhlaví i na bocích (její svislé části). Boční lemování i vrchní oplechování atiky je možné spojit. Boky atiky mohou být taktéž místo oplechování omítnuty nebo potaženy hydroizolací z asfaltového pásu či PVC fólie. Vše záleží na více faktorech jako je:

  • typ střechy,
  • druh střešní krytiny,
  • rozhodnutí investora či projektanta,
  • lokální klimatické podmínky, 
  • apod. 

Oplechování boků atiky se provádí stejně jako lemování zdí či dalších svislých konstrukcí postavených nad úrovní střešního pláště. Oplechování zhlaví atiky se ukončuje pomocí okapnice. Okapnice i další klempířské prvky máme u nás standardně skladem. Případně nabízíme vyrobení atypického klempířského prvku na míru

Střešní atiku je vhodné oplechovat stejným materiálem jako u okapového systému.

Klempířské prvky na střeše obrázek domu
Střešní klempířské prvky.

Atika ploché střechy: shrnutí

Pokud uvažujete o ploché střeše, ať už na dům či garáž, s velkou pravděpodobností se s pojmem atika setkáte. Správně zkonstruovaná atika zamezí stékání vody na fasádu, a tím ochrání budovu před poškozením. Stavbu atiky doporučujeme svěřit profíkům, stejně jako pokládku ploché střechy.