Odvodnění ploché střechy

> Specialista radí (blog) > Odvodnění ploché střechy

Odvodnění ploché střechy

> Specialista radí (blog) > Odvodnění ploché střechy

Ploché střechy přináší řadu výhod. Zároveň ale skrývají riziko hromadění vody. Ploché střechy totiž neodvádějí vodu tak efektivně jako jejich šikmé protějšky. Šikmé střechy mají přirozený sklon, po kterém voda volně stéká dolů (díky, gravitace!) a přirozeně odtéká ze střechy.

Kaluže na plochých střechách

Kaluz na ploche strese
Kaluže na ploché střeše mohou značit nesprávně řešené odvodnění střechy.

Nekvalitně provedená plochá střecha je náchylná ke vzniku kaluží. I přesto, že kaluže na ploché střeše nemusí vyloženě znamenat bezprostřední hrozbu, můžou po čase narušit střešní krytinu. Tím se automaticky snižuje životnost krytiny, vznikají netěsnosti, které mohou vést až k narušení struktury budovy. 

Nepsané pravidlo praví, že kaluže, které na střeše vzniknou po prudkém dešti nemusí hned znamenat, že je něco špatně s odvodněním ploché střechy. Pokud však kaluž na střeše přetrvává i po 2 dnech, je nasnadě nechat střechu zkontrolovat. Více o problematice vad plochých střech ve článku Jak najít vady ploché střechy.

Jak odvést dešťovou vodu ze střechy

Atika na střeše z přitížené pvc folie
Atika na střeše z přitížené PVC folie. Chrlič by měl v tomto případě být opatřen košem proti zanášení.

Kvalitní hydroizolace, ani prvotřídní tepelná izolace ještě nezajistí 100% funkční plochou střechu. Důležitým dílkem do puzzle je zde i správně řešený systém odvodnění ploché střechy. 

Populárním výrobcem prvků pro odvodnění plochých střech je společnost TOPWET s.r.o., případně pak HPI-CZ. 

Na jaké prvky plochých střech byste neměli v rámci systému odvodnění plochých střech zapomínat?

Vtoky a vpusti

Vpusť od výrobce TOPWET.

Efektivní odtok dešťové vody ze střechy do odpadního potrubí zajistí střešní vtoky a vpusti. Existují vpusti svislé a vodorovné, dle potřeby dané plochy. Výrobci nabízí i vyhřívané vpusti, které zajistí spolehlivé odvodnění i v zimním období. 

Vpusti mají, narozdíl od vtoků, zápachovou uzávěrku. Díky ní se vpusti využívají především na terasách či u plochých střech, kdy na ně navazuje vyšší část budovy s okny. Díky zápachové uzávěrce se tak zabrání šíření zápachu z odpadního potrubí. 

Sanační vpusti zase oceníte při rekonstrukcích, kdy umožňují jednoduché napojení na stávající střešní vtok. 

Střešní vpusti nebo vtoky jsou pro odvodnění plochých střech nezbytnými prvky. Výjimku tvoří ploché střechy, které využívají odvodnění do okapových žlabů.

Chrliče a pojistné přepady

chrlič TOPWET
Vyhřívaný chrlič výrobce TOPWET.

Další možností odvodnění ploché střechy jsou chrliče a pojistné přepady. Používají se tam, kde nelze plochou střechu odvodnit svislým vtokem. Chrlič vodu odvádí skrze atiku, umožní napojení do kotlíku či svodu, který vodu odvede mimo budovu. 

Pojistný přepad slouží jako pojistka při nahromadění vody na ploché střeše. V takovém případě se běžně nenapojuje na svod, ale je pouze vyveden mimo atiku, pryč z objektu.

Odvodnění ploché střechy přes atiku

Atika a plochá střecha
Typická atika.

Atika ploché střechy je vystupující konstrukce, která vystupuje nad úroveň krytiny ploché střechy. Účelem atiky ploché střechy je zamezit stékání vody (dešťová voda, tající sníh) ze střechy na fasádu budovy. Pokud srážková voda stéká na fasádu, může ohrozit celou konstrukci budovy, o zničení fasády nemluvě. Vyspádováním zhlaví atiky směrem do ploché střechy zabráníme stékání vody ze zhlaví atiky na fasádu. Více v našem článku Co je to atika na ploché střeše

Plochá střecha je tedy odvodněná buď chrličem (tj. do boku skrz atiku a mimo objekt), vpustí (tj. dolů vnitřkem domu) nebo přes okapnici do žlabu.

Odvodnění ploché střechy: shrnutí

Správně a kvalitně vyřešený systém odvodnění ploché střechy je stejně důležitý jako výběr vhodné tepelné izolace a hydroizolace. Pro řádné fungování ploché střechy jsou všechny tyto položky klíčové. Realizaci ploché střechy nedoporučujeme provádět bez pomoci profíků.