Sklon střechy: jak ovlivní výběr střešní krytiny?

> Specialista radí (blog) > Sklon střechy: jak ovlivní výběr střešní krytiny?

Sklon střechy: jak ovlivní výběr střešní krytiny?

> Specialista radí (blog) > Sklon střechy: jak ovlivní výběr střešní krytiny?

Vybrali jste novou střešní krytinu, ale nevěnovali přitom velkou pozornost sklonu střechy? Pak se můžete v budoucnu dostat do velkých problémů.

Vlhkost v podkroví a v konstrukci střechy  – za tím vším může stát nevhodně vybraná střešní krytina v závislosti na sklonu střechy.

Volba střešní krytiny by měla založena právě i na plánovaném sklonu střechy.

pultova strecha
Volba střešní krytiny závisí i na sklonu střechy.

Bezpečný či minimální sklon střechy?

Sklon střechy

V souvislosti se sklonem střechy se u šikmých střech setkáváme se dvěma termíny:

Bezpečný sklon střechy: od jakého sklonu střechy je krytina bezpečná při standardní montáži bez dalších speciálních opatření.

Minimální sklon střechy: od jakého sklonu střechy je krytina bezpečná při montáži se speciálními opatřeními právě pro nízký sklon (zvýšená těsnost pojistné vrstvy apod.).

Stručný přehled sklonů podle typu krytiny

Každý výrobce testuje, v jakých sklonech může být daná střešní krytina bez problému použita. Mezi krytinami jsou v tomto ohledu značné rozdíly. Nízký sklon střechy vám pak může výrazně omezit výběr střešní krytiny. Na střechy s běžným sklonem 30° a více se může většinou pokládat jakákoli střešní krytina.

Pálená střešní krytina

Většina pálených střešních krytin má bezpečný sklon od 30°. Ovšem vždy záleží na výrobci a modelu střešní tašky. Základní výši bezpečných sklonů určují Pravidla Cechu klempířů, pokrývaču a tesařů, ovšem výrobce je u konkrétního modelu může změnit i podkročit. Záruku v takovém případě nese výrobce. Např. u pálené tašky Bramac Rubín 9 či Smaragd výrobce uvádí pokládku na střechy už od 16° sklonu.

Betonová střešní krytina

Většina betonových střešních tašek má bezpečný sklon střechy od 22°. Oblíbenou Bramac Tegalit je ale možné bezpečně položit (bez dalších speciálních opatření) až od 25°.

Velkoformátová plechová střešní krytina

Plechové krytiny mají všeobecně nižší bezpečné sklony než skládané taškové krytiny. Rozpětí bezpečných sklonů u plechových střešních krytin se pohybuje v rozmezí 6-14°. Ruukki Classic uvádí minimální sklon od 6°. Populární modely od výrobce Lindab pak od 14°.

Maloformátová plechová střešní krytina

Maloformáty mají zpravidla bezpečný sklon od 22°, podobně jako tašky. Příkladem maloformátové krytiny pokládáné od sklonu 22° je např. šablona Comax BoCo 330 od výrobce Comax či Rombo Premium od výrobce SATJAM.

Vláknocementová šablona

Výrobce vláknocementových šablon Cedral (dříve Eternit) dovoluje pokládku již od 22° bezpečného sklonu střechy. U výrobce Cembrit je to poté od 30°, kdy se hodnota bezpečného sklonu může zvyšovat v závislosti na klimatické oblasti.

Asfaltové šindele

Asfaltové šindele mají všeobecně bezpečný sklon střechy od 15°. Výrobce IKO však přišel se speciální řadou Xtreme, u které uvádí bezpečný sklon již od 9,5°.

Je zřejmé, že není možné generalizovat, jaký má daná krytina bezpečný/minimální sklon střechy. Vše závisí na výrobci i modelu dané krytiny, a proto je třeba nastudovat technické listy vámi vybraných modelů nebo kontaktovat naše profíky.

Sklon ploché střechy a povlakové krytiny

Ploché střechy jsou definovány sklonem do 5°, nicméně sklon u plochých střech je zvykem uvádět v %, kde tedy např. 5° = 8,75%. Pro minimální sklon doporučujeme navrhovat střechy od 3°. U střech se sklonem menším jak 3° je riziko vzniku kaluží.

Pokud plánujete plochou střechu se sklonem menším jak 3°, ujistěte se, že sklon hydroizolační vrstvy dostatečně zajistí odtok vody. Tento sklon by nikdy neměl být menší než 1°.

Asfaltové pásy a plastové fólie by měly mít min. sklon 3 %. Běžně se však pokládají i na 2 %, což může znamenat problém v budoucnosti. Na střeše pak vznikají kaluže a podobné nešvary.

Zde opět pozor na jednotku sklonu – standardně se totiž uvádí ve stupních °, vyjma právě plochých střech a povlakových krytin, kdy se obvykle uvádí procenta %. Někdy se v dokumentaci i u šikmé střechy objeví údaj v % – nutno přepočítat na ° .

Plocha strecha
Sklon hydroizolační vrstvy u plochých střech by neměl být menší než 1°.

Převodní tabulka sklonů

Sklon střechy: shrnutí

Spousta lidí se o sklon nezajímá nebo ignoruje doporučení a zkušenosti. I přes varování neuposlechne a použije nevhodnou krytinu pro daný sklon. O pár let později pak situaci pozdě řeší a kvůli nevhodnému použití krytiny nemají nárok na plnění záruky od výrobce. Řešením je pak většinou kompletní rekonstrukce střechy. 

V neposlední řadě pamatujte, že sklon střechy ovlivňuje i množství místa v podkroví. Na to je dobré brát zřetel zejména tehdy, pokud budete podkroví využívat jako obytnou místnost.

Nejnovější články ze světa střech

Nevíte si rady s výběrem střechy?

Střecha je nejdůležitější a nejsložitější část domu. Nejste na to sami. Rádi vám pomůžeme přímo. Problematiku střech řešíme každý den a troufneme si říct, že to umíme.