Jaké jsou jednoplášťové ploché střechy

> Specialista radí (blog) > Jaké jsou jednoplášťové ploché střechy

Jaké jsou jednoplášťové ploché střechy

> Specialista radí (blog) > Jaké jsou jednoplášťové ploché střechy

Jaká je skladba ploché střechy? A jaký je rozdíl mezi jednoplášťovou a dvouplášťovou plochou střechou? Tyto otázky by si měl položit každý, kdo o ploché střeše uvažuje.

Definice ploché střechy

Ploché střechy jsou definovány sklonem do 5° (nicméně sklon u plochých střech je zvykem uvádět v % – více informací včetně převodní tabulky sklonu ve článku o výběru vhodné střešní krytiny dle sklonu střechy).

I ploché střechy se ale mohou dále dělit, a to dle počtu plášťů na:

 • jednoplášťové
 • dvouplášťové

Méně častěji se setkáte i s plochými střechami víceplášťovými.

Ploché střechy jsou populární u moderních rodinných domů.
Ploché střechy jsou populární u moderních rodinných domů.

Jednoplášťové vs. dvouplášťové ploché střechy

Rozdíl mezi jednoplášťovou a dvouplášťovou plochou střechou se zdá celkem jasný. Jednoplášťové ploché střechy mají pouze jeden střešní plášť, zatímco ty dvouplášťové mají střešní pláště dva.

Ovšem zde pozor na terminologii. Dva pláště nerovná se dvě vrstvy. Např. krytina z asfaltových pásů se dělá nejčastěji dvouvrstvá (dva asfaltové pásy navařené na sobě), ale existují i jednovrstvé asfaltové pásy/krytiny. Ovšem plášť je celé souvrství (tzn. včetně nosné konstrukce, tepelné izolace, parotěsné vrstvy atd.). A pokud souvrství nemá žádnou větranou mezeru, jedná se o jednoplášťovou střechu. Oproti tomu, pokud souvrství odděluje jedna větraná vzduchová mezera, tak mluvíme o dvouplášti. Pokud obsahuje dvě větrané vzduchové mezery, tak o tříplášti atd.

Jednoplášťová plochá střecha se tedy dá definovat jako střecha se sklonem do 5° bez větrané vzduchové mezery.

Vzhledem k tomu, že jednoplášťové ploché střechy neobsahují větranou vzduchovou mezeru, je nesmírně důležité zajistit funkčnost střechy:

 1. z hlediska hydroizolačního, 
 2. z hlediska tepelně-izolačního. 

To zajistíme správným navržením střešní konstrukce a výběrem kvalitního materiálu. Při výběru je zásadní účinná parozábrana. Ta zabrání pronikání vodních par do tepelné izolace, které by mohly účinnost tepelné izolace snížit. Dalším problémem při špatné konstrukci jednoplášťové ploché střechy či nekvalitních materiálů je vznik plísní a tepelných mostů.

Správná konstrukce i výběr materiálu je důležitý pro funkčnost ploché střechy.

Skladba ploché střechy

V praxi se ploché střechy dělají velmi často jednoplášťové. Takové řešení bývá jednoduché a spolehlivé. U víceplášťových plochých střech může být složité zajistit odvětrání vzduchové mezery. Kvůli (téměř) nulovému spádu u nich totiž nefunguje komínový efekt tak, jako u šikmých střech.

Jednopláštová plochá střecha se obvykle skládá z: 
 • hydroizolační vrstvy,
 • tepelně-izolační vrstvy,
 • parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy,
 • spádové vrstvy,
 • nosné konstrukce.
Klasická jednoplášťová střecha

Dvouplášťová plochá střecha se obvykle skládá z:

 • hydroizolační vrstvy,
 • nosné konstrukce horního pláště ve sklonu,
 • větrané vzduchové mezery,
 • tepelné izolace,
 • parozábrany a případně vzduchotěsnicí vrstvy,
 • nosné konstrukce spodního pláště.
Dvouplášťová střecha

Tepelné izolace a hydroizolace ploché střechy​

Jako tepelná izolace plochých jednoplášťových střech se obvykle používají tuhé desky z pěnového polystyrenu (EPS), pěnového polyizokyanurát (PIR), anebo z minerálních vláken, obvykle čedičových.

K hydroizolaci plochých střech se nejčastěji používají asfaltové pásy či plastové fólie (PVC nebo FPO/TPO fólie).

Asfaltove pasy strecha
Asfaltové pásy se používají k izolaci plochých střech.

Jednoplášťové ploché střechy: shrnutí

Jednoplášťové ploché střechy jsou populární zejména díky relativně snadné realizaci a spolehlivosti. V dnešní době jsou na trhu dostupné kvalitní materiály, díky kterým jsou jednoplášťové ploché střechy vysoce funkčním řešením. Ploché střechy jsou tak čím dál více oblíbené jak u bytových, tak moderních rodinných domů.

Důrazně doporučujeme seznámit se s potřebnými informacemi a vyvarovat se obvyklých chyb. Oprava ploché střechy je komplikovanější než oprava střechy šikmé. I proto je důležité ji správně udělat na první pokus. Nejlépe je přenechat navržení i stavbu ploché střechy zkušeným profíkům.

Nevíte si rady s výběrem střechy?

Střecha je nejdůležitější a nejsložitější část domu. Nejste na to sami. Rádi vám pomůžeme přímo. Problematiku střech řešíme každý den a troufneme si říct, že to umíme.