Ploché střechy: pro odborníky

> Specialista radí (blog) > Ploché střechy: pro odborníky

Ploché střechy: pro odborníky

> Specialista radí (blog) > Ploché střechy: pro odborníky

Odborné články především o plochých střechách píše Ing. Karel Chaloupka.

Pan Chaloupka má s plochými střechami dlouholeté zkušenosti a mimo jiné o plochých střechách napsal i odbornou knihu.

Kniha Ploché střechy

Ploché střechy – kniha zabývající se praktickými informacemi o všech druzích plochých střech včetně balkonů, lodžií, teras a střešních zahrad.

Kniha je plná praktických informací zabývajících se provedením a funkcemi plochých střech. Jednotlivé druhy plochých střech jsou zde detailně popsány a každý druh ploché střechy je doplněn informacemi z oblasti stavební tepelné techniky, zpravidla včetně vzorových tepelně technických výpočtů.

Kniha je v současné době v papírové podobě vyprodána. Můžete ji však zakoupit on-line jako e-knihu ve formátu PDF.

Zakoupit e-knihu Ploché střechy

Ploché střechy: články

Záruka z pohledu právníka

Článek pojednává o záruce na provedení stavebních prací, který byl uveřejněn v časopise STŘECHY-FASÁDY-IZOLACE Č.4/2009. Je zpracován formou rozhovoru s právníkem Mgr. Vratislavem Vlčkem, který se touto oblastí aktivně zabývá.

Asfaltové pásy nebo folie na ploché střechy?

 • Nelehké rozhodování mezi dvěma technologiemi
 • Tento článek byl publikován v čísle 2/2007 odborného časopisu OBJEKT.
 • Autorem článku je Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST).

Ploché střechy – parozábrany

Součástí souvrství téměř každé ploché střechy s klasickým pořadím vrstev nebo spodního pláště dvouplášťové ploché střechy je parozábrana, někdy nazývaná jako parotěsná vrstva, parotěsná zábrana, nebo dokonce parotěsnící vrstva. Vše o této problematice naleznete v článku Parozábrany.

 • Tento článek byl publikován v čísle 1/2008 odborného časopisu, STAVEBNÍ INFORMACE.
 • Autorem článku je Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST).

Extrudovaný polystyren

Extrudovaný polystyren je jedním z nejběžnejších prostředků, jak tepelně zateplit plochou střechu. Článek hovoří o výrobě, technických vlastnostech, a použití na plochých střechách.

 • Tento článek byl publikován v čísle 4/2008 odborného časopisu, STŘECHY, FASÁDY, IZOLACE.
 • Autorem článku je Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST).

Střechy při mimořádném zatížení sněhem – návrh opatření

 • Tento článek byl publikován v čísle 3/2006 odborného časopisu STŘECHY FASÁDY IZOLACE.
 • Autorem článku je Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST).

Polystyren EPS a XPS (návrh a údržba)

 • Tento článek byl publikován v časopise Stavební informace, leden 2007.
 • Autorem článku je Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST).

Balkony - lodžie - terasy

1. část

Problematika provozního souvrství pochozích ploch na plochých střechách. První část článku se věnuje částem návrh a realizace balkónu, lodžie či terasy.

 • Tento článek byl publikován v čísle 6/2007 odborného časopisu, MATERIÁLY PRO STAVBU
 • Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST).

2. část

Varianty materiálů, provozního souvrství a výrobky, které jej tvoří.
 • Tento článek byl publikován v čísle 7/2007 odborného časopisu, MATERIÁLY PRO STAVBU
 • Autorem článku je Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST).

3. část

Třetí část článku pojednává o problematice: vodotěsné a tepelné izolace, parozábrany, opravy a rekonstrukce.

 • Tento článek byl publikován v čísle 8/2007 odborného časopisu, MATERIÁLY PRO STAVBU
 • Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST).

Dvouplášťové ploché střechy

Dvouplášťové ploché střechy – 1. část

 • Tento článek byl publikován v čísle 1/2005 odborného časopisu, MATERIÁLY PRO STAVBU
 • Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST).

Dvouplášťové ploché střechy – 2. část

 • Tento článek byl publikován v čísle 2/2005 odborného časopisu, MATERIÁLY PRO STAVBU
 • Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST)

Dvouplášťové ploché střechy – 3. část

 • Tento článek byl publikován v čísle 3/2005 odborného časopisu MATERIÁLY PRO STAVBU.
 • Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST) a Dr. Ing. Zbyněk Svoboda.

Lehké dvouplášťové střechy

Lehké dvouplášťové ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací  – 1. část

 • Tento článek byl publikován v čísle 12/2005 odborného časopisu STŘECHY FASÁDY IZOLACE.
 • Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST) a RNDr. Vít Květoň.

Lehké dvouplášťové ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací – 2. část

 • Tento článek byl publikován v čísle 1/2006 odborného časopisu STŘECHY FASÁDY IZOLACE.
 • Autorem článku je Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST).

Střešní zahrady

Střešní zahrady – 1. část

 • Návrh a údržba střešní zahrady
 • Publikován v čísle 1/2006 odborného časopisu OBJEKT.
 • Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST) a Ing. Vladimír Horský.

Střešní zahrady – 2. část

 • Vegetační souvrství střešní zahrady
 • Souvrství střešního pláště střešní zahrady
 • Publikován v čísle 2/2006 časopisu OBJEKT.
 • Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST) a Ing. Vladimír Horský.

Střešní zahrady – 3. část

 • Střešní zahrady na stávajících střechách
 • Tepelně-technické výpočty střech se střešními zahradami
 • Zavlažování a údržba
 • 3/2006 časopisu OBJEKT.
 • Ing. Karel Chaloupka a Ing. Vladimír Horský.

Střešní zahrady – 4. část

 • Praktické zkušenosti z realizací střešních zahrad.
 • Publikován v čísle 4/2006 odborného časopisu OBJEKT.
 • Ing. Karel Chaloupka (STAV-INVEST) a Ing. Vladimír Horský.